ReadyPlanet.com
dot
bulletภาพกิจกรรม


สุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต
สุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต
สุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต
สุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต
สุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต
สุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต
สุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต
สุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต
สุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต


โครงสร้างเจ้าหน้าที่

 โครงสร้างเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดภูเก็ต

 

ผู้จัดการสำนักงาน
นางธมนภัทร  ภิญโญ

 

 

ฝ่ายการเงิน-บัญชี
นางสาวณิชาณันท์  ณ ตะกั่วทุ่ง

 

ฝ่ายข้อมูล
นางสาวณัฎฐิณี คงดำ

 

ฝ่ายธุรการ
นางฐานิดา  ปันดี

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
68, 70 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-217-567-8 โทรสาร : 076-600-103
เว็บไซด์ : www.phuketchamber.com อีเมล : pktchamber@gmail.com