ReadyPlanet.com
dot
bulletภาพกิจกรรม


ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ชมรมธนาคารภาคใต้
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต


โครงสร้างเจ้าหน้าที่

 โครงสร้างเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดภูเก็ต

 

ผู้จัดการสำนักงาน
นางธมนภัทร  ภิญโญ

 

 

ฝ่ายการเงิน-บัญชี
นางสาวณิชาณันท์  ณ ตะกั่วทุ่ง

 

ฝ่ายข้อมูล
นางสาวณัฎฐิณี คงดำ

 

ฝ่ายธุรการ
นางฐานิดา  ปันดี

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
1/1 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-217-567-8 โทรสาร : 076-232-038
เว็บไซด์ : www.phuketchamber.com อีเมล : pktchamber@gmail.com