หอการค้าจังหวัดภูเก็ต มอบป้ายของดีเมืองภูเก็ต ปี 2565

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. นายเชาว์ เรืองสวัสดิ์ รองประธาน

Read More

หอการค้าจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุม กรอ.อันดามัน และติดตามดูงานในพื้นที่จังหวัดพังงา

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 หอการค้าจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต

Read More

หอการค้าจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมใหญ่สามัญ สร้างการรับรู้ สู่การต้อนรับ EXPO 2028  Phuket, Thailand

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. หอการค้าจังหวัดภูเก็ต นำโดย คุณธนูศักดิ์ พึ่งเดช

Read More

หอการค้าจังหวัดภูเก็ต ร่วมหารือ รมว.คมนาคม ลุยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต โดย ดร. นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

Read More

ประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 56 ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต

Read More

หอการค้าจังหวัดภูเก็ต ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจําประเทศไทย

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. หอการค้าจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช

Read More

หอการค้าจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก้าวสู่ Next Normal ของการท่องเที่ยวไทย

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. หอการค้าจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต

Read More

หอการค้าจังหวัดภูเก็ต หารือขนส่งจังหวัดภูเก็ต แก้ปัญหาค่าบริการรถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. หอการค้าจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต

Read More
เลือกภาษา