ข่าวประชาสัมพันธ์

News

หอการค้าจังหวัดภูเก็ต สวัสดีปีใหม่ 2564

หอการค้าจังหวัดภูเก็ต ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย

Read More

โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย (สินเชื่อ SMEs One)

ด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เชิญหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าเป็นหน่วยร่วมในการดำเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย หรือสินเชื่อ SMEs One

Read More

หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย จัดฟอรัมธุรกิจ ดึงนักธุรกิจต่างชาติศึกษาลู่ทางการลงทุนในภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. หอการค้าจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธาน หอการค้าจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมงานฟอรัมธุรกิจ

Read More

หอการค้าฯ ผนึกกำลังประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยว

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. หอการค้าจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดภูเก็ต YEC หอการค้าจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดภูเก็ต

Read More

“หอการค้าภูเก็ตชวนเที่ยว” เที่ยวภูเก็ตยกเกาะ ช้อป กิน ฟินยกกลุ่ม สุดคุ้มราคาประทับใจ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) ได้ส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจตกต่ำไปทั่วโลก โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลก ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเป็นหลัก

Read More

ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหอการค้าไทยกับหอการค้าจังหวัดภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. หอการค้าจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดภูเก็ต

Read More

วีดีโอ

Media

สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดภูเก็ต

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

link

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

สอบถามข้อมูลได้ที่

อ่านเพิ่มเติม..

ตํารวจภูธรจงั หวดั ภูเก็ต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารเผยแพร่

DOWNLOAD

อ่านเพิ่มเติม..
Phuket Chamber

Follow Us

ติดต่อ

68,70 ถนน พูนผล ตำบล ตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-217-567
โทรสาร : 076-217-568

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.

เลือกภาษา